bel medisafe : 088-0333999           training@medisafe.info

Medisafe veiligheid opleidingen

Kleine blusmiddelen

Kleine Blusmiddelen

Medisafe verzorgt de training kleine blusmiddelen. Er zijn diverse tegenwoordig diverse blusmiddelen beschikbaar voor het blussen van een beginnende brand. Het is dan ok goed dat u weet welk type blusmiddelen en hoe u deze het beste kunt inzetten. Verschillende kleine blusmiddelen zijn:

 • Brandslanghaspel

 • Blustoestel

 • Blusdeken

Voor een succesvolle toepassing is het van belang dat een geschikt blusmiddel op de juiste plaats aanwezig is en word toegepast. De Medisafe cursus Kleine blusmiddelen is een korte praktijkgerichte opleiding die de deelnemers leert om een beginnende brand te blussen. Deze cursus wordt verzorgd conform de richtlijnen van NIBHV.

Tijdens de cursus Kleine blusmiddelen krijgen de deelnemers theorie en praktijk les over de volgende onderwerpen:

 • Verbranding en blussing

 • Brandklassen A, B, C, F

 • Draagbare blusinstallaties

 • Vaste blusinstallaties

 • Brandoorzaken

 • Brandpreventie

 • Alarmering

 • Blusoefeningen op diverse objecten

 • Preventiemaatregelen

Locatie: Training locatie Heinenoord of In-Company
Examen: NIBHV theorie en praktijk en NIBHV certificaat.
Geldigheid: 3 jaar te verlengen met een herhalingscursus.

Duur: Klassikaal 1/2 dagopleiding + pr. examen
Kosten:
V.a. € 119.- locatie Heinenoord.

Wilt u liever een In-Company training, neem dan contact op voor een passende offerte.
IN-COMPANY TRAINING AANVRAGEN

VCA BAsis

In veel sectoren vormt het VCA-Basis certificaat een meerwaarde. Het laat namelijk zien dat jij goed op de hoogte bent van veiligheidsregels, het beperken van risico’s en welke mogelijke maatregelen er zijn, hoe onveilige situaties te herkennen en er mee om te gaan. In de industrie, bouw, elektrotechniek of transport is een VCA steeds vaker een eis van opdrachtgevers. Bij vrijwel alle aannemers is het hebben van een VCA Basis certificaat vaak verplicht. Zonder het VCA certificaat mag jij namelijk niet het bouwterrein op. De opdrachtgever is namelijk verplicht om een veilige werkomgeving te garanderen. Dit doen zij door hun medewerkers een VCA cursus te laten volgen of bij zzp’ers een VCA certificaat verplicht te stellen. Op deze manier is de opdrachtgever ervan verzekerd dat iedereen op het bouwterrein op de hoogte is van de veiligheidsregels en risico’s.

Medisafe brengt alle benodigde kennis onder de aandacht zodat jij veilig aan het werk kunt. Dit doen we aan de hand van het trainingsboek VCA van NIBHV en praktijkvoorbeelden. Ook kun je gebruik maken van E-learning om thuis te studeren.

Hoe dan ook het doel is om jou zelfbewust te maken van je verplichtingen, de risico's en je veiligheidsbewustzijn te verhogen. Na het examen ontvang je een certificaat dat 10 jaar geldig is en jou data worden opgenomen in de centrale VCA database.

Locatie: Training locatie Heinenoord of In-Company.
Examen: NIBHV theorie examen en NIBHV certificaat.
Geldigheid: 10 jaar.

Duur: Klassikaal, 1 dagopleiding incl. examen
Kosten: V.a. € 165.- locatie Heinenoord.

Duur: E-learning + 1/2 dagopleiding incl. examen
Kosten:
V.a. € 95.- locatie Heinenoord

Wilt u liever een In-Company training, neem dan contact op voor een passende offerte.
IN-COMPANY TRAINING AANVRAGEN

VCA Vol

De Medisafe VCA-Vol opleiding is bedoeld Voor Operationeel Leidinggevenden (VOL). Medisafe verzorgt een klassikale opleiding van 1 dag en een E-learning waarbij u een middag heeft bestaande uit 2 uur vragenstellen en een speedcursus door de stof heen. Aansluitend heeft u 2 uur voor het examen. De VCA VOL dagopleiding word gegeven a.d.h.v. het NIBHV boek VCA en behandeld o.a. de volgende onderwerpen:

 • VCA en wetgeving

 • Veilig werken en beheersen van incidenten

 • Werkplek en persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Arbeidsmiddelen

 • Bijzondere werkomstandigheden

 • Gevaarlijke stoffen

 • Elektriciteit

 • Brand en explosie

 • Met de Medisafe VCA-VOL opleiding kunnen uitvoerders en ZZP-ers beter aansluiting vinden bij het veiligheidsbeleid binnen de industrie, electrotechniek en bouw. Je kunt gericht toolbox meetings volgen en vragen stellen bij mogelijk gevaarlijke situaties. U waakt daarmee over het veiligheidsbewustzijn van u zelf en uw collega's

Locatie: Training locatie Heinenoord of In-Company.
Examen: NIBHV theorie examen en NIBHV certificaat.
Geldigheid: 10 jaar.

Duur: Klassikaal, 1 dagopleiding incl. examen
Kosten: V.a. € 185.- locatie Heinenoord.

Duur: E-learning + 1/2 dagopleiding incl. examen
Kosten: V.a. € 105.- locatie Heinenoord

Wilt u liever een In-Company training, neem dan contact op voor een passende offerte.
IN-COMPANY TRAINING AANVRAGEN

Awareness training

LITHIUM ACCU'S EN BRAND

lithium accu's hebben in de afgelopen jaren een groot aandeel verworven in elektrische (oplaadbare) apparaten en voertuigen. Denk aan laptop accu's, scheerapparaten en natuurlijk je mobiele telefoon of tablet. Maar wat moet je doen en weten als het mis gaat met deze accu's.
De awarness training geeft u alle ins- en outs die u moet weten over Lithium batterijen en accu's en over hoe te handelen i.g.v. brand. Er komen bijvoorbeel dodelijke gassen zoals HCL (g) en HF( (g) vrij. Een brand in een accu lijkt onmogelijk te blussen enz enz. Tijdens de training worden de volgende aandachtspunten doorgenomen en kunnen er vragen worden gesteld over:

 • Lithium accu's en kenmerken

 • Hoe ontstaat brand in de accu

 • Wat moet je doen bij een lithium brand

 • Welke blusmiddelen zijn geschikt en effectief

 • Welke veiligheidsmiddelen zijn er nodig

De curus is gericht op organisaties en bedrijven die voorkeur geven aan een interne opleiding waarbij bedrijfsspecifieke risico's worden behandeld. Elke deelnemer ontvangt na de curus een Medisafe certificaat van deelname.

Locatie: Bij voorkeur In-Company i.v.m. bedrijfseigen risico's

Examen: Medisafe certificaat van deelname

Kosten: V.a. € 99,- p/p

Opleidingsduur: 8 uur / 2 dagdelen

Wilt u meer weten over de training? , neemt dan contact op. Wij helpen u graag verder.

TRAINING AANVRAGEN

Training

AFHANKELIJKE ADEMBESCHERMING

In veel beroepen krijgt men te maken met adembescherming. Deze training is gericht op personen die regelmatig of incidenteel met afhankelijke adembescherming werken. Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Stofmaskers FFP1 t/m FFP3

 • Halfgelaatsmaskers

 • Volgelaatsmaskers

 • Motor aangedreven adembescherming

 • Filtermodellen en toepassing

De curus is gericht op organisaties en bedrijven die voorkeur geven aan een interne opleiding waarbij bedrijfsspecifieke risico's worden behandeld. Hierdoor kan specifiek worden ingegaan op de bedrijfseigen risico's en daarbij gebruikte adembescherming. Elke deelnemer ontvangt na de curus een Medisafe certificaat indien het theorie examen met succes word afgelegt.
Het Medisafe certificaat heeft een geldigheid van 3 jaar.

Locatie: Bij voorkeur In-Company i.v.m. bedrijfseigen risico's

Examen: Medisafe certificaat met theorie examen

Geldigheid: 3 jaar te verlengen met herhalingscursus.

Kosten: V.a. € 115,- p/p

Opleidingsduur: 8 uur / 2 dagdelen incl examen

Wilt u meer weten over de cursus? , neemt dan contact op. Wij helpen u graag verder.

TRAINING AANVRAGEN

Brandbestrijding en Ontruiming

Brandbestrijding & ontruiming

Bedrijfshulpverleners vormen doorgaans de voorhoede tijdens calamiteiten totdat de professionele hulpverleningsdiensten zijn gearriveerd. Bedrijfshulpverleners treffen maatregelen om letsel en schade te beperken. De opleiding Medisafe Brandbestrijding & Ontruiming biedt de BHV-er de mogelijkheid om te oefenen en kennis te verkrijgen over Brandbestrijding en Ontruiming. (B&O)
Tijdens de theorie en uitgebreide praktijk les leert de BHV-er hoe branden met het juiste blusmiddelen worden bestreden;

 • Brandklasse A vaste- stoffenbrand

 • Brandklasse B vloeistofbrand

 • Brandklasse C gasbrand

 • Brandklasse F vetbrand

De cursist leert de verschillende deurprocedures en het belang van compartimentering door middel van het sluiten van ramen en deuren in geval van brand en ontruiming. De BHV-er speelt een belangrijke rol bij een ontruiming. Vragen zoals wie, waneer en waar moet je beginnen met ontruimen worden behandeld. Er worden verschillende scenario’s geoefend zodat de BHV-er ervaring en gebouwkennis op doet.

Locatie: Heinenoord, bij voorkeur In-Company i.v.m. omgevingsfactoren
Examen: NIBHV theorie en praktijk en NIBHV certificaat.
Geldigheid: 1 jaar te verlengen met een herhalingscursus.

Duur: 1 dag incl examen en NIBHV certificaat
Kosten:
V.a. € 95.- locatie Heinenoord.

Wilt u liever een In-Company training, neem dan contact op voor een passende offerte.
IN-COMPANY TRAINING AANVRAGEN