bel medisafe : 088-0333999           training@medisafe.info

Medisafe BHV opleidingen

BHV Opleiding "Als het om mensen gaat"

BHV-Basis opleiding

Medisafe verzorgt opleidingen voor Bedrijfs Hulp Verleners. De Medisafe BHV Basis cursus is een opleiding van 2 dagen waarin u alles op het gebied van BHV word geleerd en geoefend. Zodoende brengt Medisafe u de benodigde BHV vaardigheden bij en kunt u binnen uw werkomgeving optreden als voorhoede in geval van ongeval of incident.
Tijdens de 2 dagen krijgt u les in:

Eerste Hulp:

 • Alarmeren van BHV en algemene hulpverleningsregels

 • Verwondingen: brandwonden, oogletsels, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken, ontwrichtingen en wervel-letsels

 • Reanimatie en gebruik van de AED

Brand en gevaren bij brand

 • De taak van de BHV’er bij een brand en een ontruiming

 • Voorbereiding van een ontruiming

 • Brandbestrijding en Ontruiming

Locatie:  Heinenoord of In-Company
Examen: NIBHV theorie & praktijk - certificaat en BHV-Pas
Geldigheid: 1 jaar, Verleninging via 1 dag herhalingscursus.

Duur: Klassikaal 2 dagen incl. NIBHV examen
Kosten:  
V.a. €199.- op locatie Heinenoord.

WIlt u liever een in-company training, neem dan contact op voor een passende offerte.
IN-COMPANY TRAINING AANVRAGEN


BHV Opleiding "Als het om mensen gaat"

BHV-Ploegleider

De Medisafe BHV Ploegleider cursus is een aanvullende cursus voor bezitters van het BHV-Basis certificaat die een coördinerende rol vervullen binnen de bedrijfs BHV organisatie..

In geval van een calamiteit geeft een BHV ploegleider op een efficiënte wijze sturing aan een groep BHV’ers.
De BHV Ploegleider zorgt voor voldoende training en oefening, heeft oog voor de RI&E en risico's van het bedrijf, en zorgt dat de middelen naar behoren worden beheerd en tijdig gecontroleerd.

Medisafe leert u tijdens de cursus BHV Ploegleider:

 • Wet- en regelgeving Bedrijfshulpverlening en BHV Ploegleider

 • Werken met scenario's

 • Leidinggeven aan de BHV-inzet

 • Alarmering- en communicatiemiddelen

Locatie: Heinenoord of In-Company
Examen: NIBHV theorie & praktijk - certificaat en BHV-Pas
Geldigheid: 1 jaar, Verlenging via 1 dag herhalingscursus.

Duur: Klassikaal 1 dag incl. NIBHV examen
Kosten:
  V.a. €223.- op locatie Heinenoord.

WIlt u liever een in-company training, neem dan contact op voor een passende offerte.
IN-COMPANY TRAINING AANVRAGEN


BHV opleiding KDV, Creche en Basisschool

BHV-Kinderdagverblijf (IKK)

Medisafe leert u als BHV-er binnen een kinderdagverblijf hoe u een kind in veiligheid kunt brengen tijdens een ontruiming, een beginnende brand kunt blussen en hoe u tijdens een calamiteit de hulpdiensten kunt alarmeren. Kinder EHBO word uitgebreid behandeld voor verwondingen en aandoeningen zoals:

 • Bewusteloosheid en kinderreanimatie

 • Verslikking, verstikking en verdrinking

 • Bloedingen, bloedneus, schaaf en brandwonden

 • Letsel aan botten, spieren, gewrichten, nek en hoofdletsel

 • Vergiftiging en CO vergiftiging symptomen

 • Insecten en teken beten

 • Vreemde voorwerpen in oor en neus

 • Tand door lip, tand eruit of tand afgebroken

 • Braken, koorts, stuipen, allegrie en kortademigheid

Na de cursus BHV Kinderopvang bent u in staat om adequaat en verantwoord te handelen bij een incident op en rond de kinderen en het kinderdagverblijf.

Locatie: Voorkeur In-Company i.v.m. omgevingsfactoren.
Examen: NIBHV theorie & praktijk - IKK erkend certificaat
Geldigheid: 1 jaar, Verlenging via 1 dag herhalingscursus.

Duur: Klassikaal 1 dag incl. NIBHV examen
Kosten
:  V.a. €225.- op locatie Heinenoord.

WIlt u liever een in-company training, neem dan contact op voor een passende offerte.
IN-COMPANY TRAINING AANVRAGEN

BHV Code 95 opleiding

BHV-Code 95

Heeft u een rijbewijs C, en/of D en optioneel E erachter en bent u beroepsmatig actief in het beroepsgoederenvervoer. Dan dient u elke 5 jaar aan de Code 95 regel te voldoen. Medisafe biedt u en cursus BHV code 95 welke door Medisafe bij het CBR word bijgeschreven op uw rijbewijs. Medisafe zorgt voor een dynamische dag waarin u leert handelen in noodsituaties door theoretische en praktische kennis op te doen van EHBO en BHV gerelateerde vraagstukken binnen het beroepsgoederen vervoer.
De opleiding bestaat o.a. uit:

 • Reanimatie en gebruik AED

 • Wond verzorging

 • Beoordelen van het slachtoffer

 • Alarmeren

 • Veiligheid van u en het slachtoffer

 • Stabiele zijligging

Locatie:  Trainingcentrum Heinenoord of In-Company
Examen: NIBHV theorie & praktijk - certificaat en BHV-Pas
Code 95: Bijschrijving CBR CCV erkenning op uw Rijbewijs
Geldigheid: BHV 1 jaar, CBR 5 jaar

Duur: Klassikaal 1 dag incl. examen en certificaat*
Kosten:
  V.a. €225.- op locatie Heinenoord.

Wilt u liever een In-Company training, neem dan contact op voor een passende offerte.
  IN-COMPANY TRAINING AANVRAGEN

* (Deelcertificaat of NIBHV certificaat bij volledige BHV training van 2 dagen)

BHV-Herhaling

Medisafe verzorgt herhalingstrainingen voor de verschillende BHV opleidingen:

 • BHV-Basis

 • BHV-Ploegleider

 • BHV-Kinderdagverblijf (IKK)

De herhalingscursus duurt doorgaans 1 dag en bevat de theoretische en parktische herhaling van de orginele opleiding. Daarnaast is er veel aandacht voor bijscholing.
Door veranderende inzichten in bijvoorbeeld het reanimatie protocool biedt de herhalingstraining de perfecte gelegenheid om de cursisten bij te scholen en nieuwe methoden of BHV methoden bij te brenegen.  

Locatie: Trainingcentrum Heinenoord of In-Company
Examen: NIBHV theorie & praktijk - certificaat en BHV-Pas
Geldigheid: 1 jaar, Verlenging via 1 dag herhalingscursus.

Duur: Klassikaal 1 dag + NIBHV certificaat
Kosten Herhaling BHV-Basis

V.a. €125.- op locatie Heinenoord
Kosten Herhaling BHV Ploegleider
V.a. € 150,- op locatie Heinenoord
Kosten Herhaling BHV Kinderdagverblijf (IKK)
V.a.€ 135,- op locatie Heinenoord

Liever een in-company training, neem dan contact op voor een passende offerte.

IN-COMPANY TRAINING AANVRAGEN

Brandbestrijding en Ontruiming

Brandbestrijding & ontruiming

Bedrijfshulpverleners vormen doorgaans de voorhoede tijdens calamiteiten totdat de professionele hulpverleningsdiensten zijn gearriveerd. Bedrijfshulpverleners treffen maatregelen om letsel en schade te beperken. De opleiding Medisafe Brandbestrijding & Ontruiming biedt de BHV-er de mogelijkheid om te oefenen en kennis te verkrijgen over Brandbestrijding en Ontruiming. (B&O)
Tijdens de theorie en uitgebreide praktijk les leert de BHV-er hoe branden met het juiste blusmiddelen worden bestreden;

 • Brandklasse A vaste- stoffenbrand

 • Brandklasse B vloeistofbrand

 • Brandklasse C gasbrand

 • Brandklasse F vetbrand

De cursist leert de verschillende deurprocedures en het belang van compartimentering door middel van het sluiten van ramen en deuren in geval van brand en ontruiming. De BHV-er speelt een belangrijke rol bij een ontruiming. Vragen zoals wie, waneer en waar moet je beginnen met ontruimen worden behandeld. Er worden verschillende scenario’s geoefend zodat de BHV-er ervaring en gebouwkennis op doet.

Locatie: Heinenoord, bij voorkeur In-Company i.v.m. omgevingsfactoren
Examen: NIBHV theorie en praktijk en NIBHV certificaat.
Geldigheid: 1 jaar te verlengen met een herhalingscursus.

Duur: 1 dag incl examen en NIBHV certificaat
Kosten:
V.a. € 95.- locatie Heinenoord.

Wilt u liever een In-Company training, neem dan contact op voor een passende offerte.
IN-COMPANY TRAINING AANVRAGEN